Vietcombank Exchane Rate

Mã TT Mua Chuyển khoản Bán
AUD 16747.55 16848.64 17007.55
CAD 17487.7 17646.52 17884.35
CHF 22895.81 23057.21 23274.67
DKK 0 3190.66 3292.4
EUR 24004.02 24076.25 24303.33
GBP 32394.9 32623.26 32930.95
HKD 2751.57 2770.97 2808.32
INR 0 332.68 346.74
JPY 177.52 179.31 181
KRW 0 19.93 20.11
KWD 0 70662.6 72915.84
MYR 0 6034.02 6115.34
NOK 0 2801.84 2891.19
RUB 0 379.75 464.78
SAR 0 5594.82 5949.14
SEK 0 2540.45 2605.77
SGD 16012.87 16125.75 16343.09
THB 636.8 636.8 663.71
USD 21580 21580 21640
Nguồn: Vietcombank.com.vn
Advertisement
Advertisement
Mua bán Cổ phần,Cổ phiếu
Tin Bán
Nhà đầu tư Mã chứng khoán Giá
Tin Mua
Nhà đầu tư Mã chứng khoán Giá

Nhận tin từ Artexport

Name
E-mail

Visitors Counter


Lượt truy cập :136567
You are not authorised to view this resource.
You need to login.