Vietcombank Exchane Rate

Mã TT Mua Chuyển khoản Bán
AUD 16387.34 16486.26 16634.26
CAD 16601.1 16751.87 16970
CHF 22789.15 22949.8 23155.83
DKK 0 3200.28 3300.85
EUR 24053.29 24125.67 24970.99
GBP 31803.15 32027.34 32314.87
HKD 2715.43 2734.57 2770.18
INR 0 337.81 351.92
JPY 178.41 180.21 181.83
KRW 0 17.72 21.68
KWD 0 71219.84 73457.8
MYR 0 5846.06 5922.19
NOK 0 2687.3 2771.74
RUB 0 281.16 343.96
SAR 0 5507.08 5853.21
SEK 0 2547.74 2612.08
SGD 15558.93 15668.61 15936.26
THB 639.74 639.74 666.48
USD 21315 21315 21365
Nguồn: Vietcombank.com.vn
Advertisement
Advertisement
Mua bán Cổ phần,Cổ phiếu
Tin Bán
Nhà đầu tư Mã chứng khoán Giá
Tin Mua
Nhà đầu tư Mã chứng khoán Giá

Nhận tin từ Artexport

Name
E-mail

Visitors Counter


Lượt truy cập :130238
You are not authorised to view this resource.
You need to login.