T&T Group, SHB hợp tác chiến lược với VIETNAMAIRLINES và Đường sắt

Ngày 26/8, tại Hà Nội, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp với Tập đoàn T&T Group – nhà đầu tư đề xuất dự án, tổ chức hội thảo tham vấn ý kiến về tầm nhìn chiến lược, hiệu quả đầu tư, quản lý vận hành Cảng hàng không Quảng Trị theo phương thức đối tác công tư trước khi trình Hội đồng thẩm định liên ngành.

Ông Võ Văn Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị phát biểu khai mạc hội thảo

T&T Group, SHB hợp tác chiến lược với VIETNAMAIRLINES và Đường sắt
T&T Group, SHB hợp tác chiến lược với VIETNAMAIRLINES và Đường sắt
T&T Group, SHB hợp tác chiến lược với VIETNAMAIRLINES và Đường sắt
T&T Group, SHB hợp tác chiến lược với VIETNAMAIRLINES và Đường sắt
T&T Group, SHB hợp tác chiến lược với VIETNAMAIRLINES và Đường sắt