Nội thất

Với thế mạnh trong hoạt động nghiên cứu & phát triển sản phẩm cùng với uy tín của Công ty tại các làng nghề truyền thống, Artexport là nhà cung cấp các sản phẩm nội thất gỗ, nội thất mây tre – cói đan lớn của Việt Nam cho thị trường quốc tế.

Các sản phẩm bao gồm: bàn ghế gỗ mỹ nghệ cao cấp, bàn ghế sofa được sản xuất từ mây – tre, bàn – ghế – thảm lục bình, …

Nội thất
Nội thất
Nội thất
Nội thất
Nội thất